Résultat de votre recherche

Wettelijke kennisgeving

Deze site is eigendom van AGENCE ANB IMMOBILIER, een vennootschap met een kapitaal van €5.000, RCS Angoulême B 539 013 326, waarvan de contactgegevens zijn :

  • Maatschappelijke zetel : L’Age 16220 ROUZEDE .
  • Rechtsvorm: SARL unipersonnelle (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
  • Telefoon : 09 72 66 52 19
  • E-mail: contact@anb-immobilier.com
  • SIRET-nummer: 53901332600035

De verantwoordelijke voor de publicatie van de site is mevrouw BERNARD , in haar hoedanigheid van manager.

Websiteontwerp en -hosting: www.agencecentaure.fr

Site-inhoud

AGENCE ANB IMMOBILIER garandeert de essentiële kenmerken van de producten. AGENCE ANB IMMOBILIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie op deze site.

AGENCE ANB IMMOBILIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen die de computer of andere computerapparatuur van de internetgebruiker kunnen infecteren na gebruik, toegang of downloaden vanaf deze site.

AGENCE ANB IMMOBILIER behoudt zich het recht voor de inhoud van haar commerciële aanbiedingen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat elke bestelling die vóór de wijziging van de aanbieding is geplaatst, zal worden uitgevoerd.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

Deze site is eigendom van mevrouw BERNARD, die alle intellectuele eigendomsrechten bezit. Deze site vormt een werk dat wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht, net als de algemene structuur van de site, de afbeeldingen en de elementen die toegankelijk zijn op de site (formulieren, teksten, foto’s, afbeeldingen, enz.).

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mevrouw BERNARD mogen de site en de informatie op de site niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, verzonden of gepubliceerd in welk medium dan ook, noch geheel of gedeeltelijk worden geëxploiteerd voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, noch worden gebruikt om afgeleide werken te creëren.

Als deze regels niet worden nageleefd, kan de internetgebruiker aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel L. 713-2 en L.713-3 van de Franse wet op intellectueel eigendom.

Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens

Ons bedrijf verwerkt persoonlijke gegevens.

Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Wij verzamelen informatie over u wanneer u zich registreert op onze site, inlogt op uw account, een aankoop doet….

Wij verbinden ons ertoe alleen gegevens te verzamelen die strikt noodzakelijk zijn.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen en opslaan zijn :

– Achternaam, Voornaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

 

De verwerking van deze gegevens stelt ons in staat om onze commerciële relatie te beheren, uw ervaring te personaliseren en aan uw individuele behoeften te voldoen, u gepersonaliseerde informatie te verstrekken, de klantenservice en uw zorgbehoeften te verbeteren en per e-mail contact met u op te nemen.

Hoe lang persoonlijke gegevens worden bewaard, hangt af van de dienst waarop u geabonneerd bent. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor het leveren van de dienst, plus de bewaartermijn die wordt opgelegd door de toepasselijke regels inzake wettelijke verjaring.

 

Wij zijn de enige gebruikers van de informatie die op deze site wordt verzameld. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, uitgewisseld, overgedragen of aan een ander bedrijf gegeven zonder uw toestemming, behalve wat nodig is om te reageren op een verzoek en/of een transactie (bijvoorbeeld om een bestelling te verzenden).

 

We implementeren veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. We beschermen je informatie ook offline. Alleen afdelingen die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, worden bewaard in een beveiligde omgeving.

 

We gebruiken cookies om de toegang tot onze site te verbeteren en om regelmatige bezoekers te identificeren. Daarnaast verbeteren onze cookies de gebruikerservaring door hun interesses te volgen en te richten. Dit gebruik van cookies is echter op geen enkele manier gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie op onze site.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering van, bezwaar tegen en beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijk en ondertekend verzoek te sturen met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd en vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, alles geadresseerd aan : ANB Immobilier, 2 rue d’Angoulême – 16220 MONTBRON.

Je kunt je ook op elk moment uitschrijven om geen e-mails meer te ontvangen.

 

Hyperlinks naar sites van derden

Deze site bevat hyperlinks naar websites van derden. Deze koppelingen worden te goeder trouw gemaakt en AGENCE ANB IMMOBILIER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen aan deze sites. Bijgevolg kan AGENCE ANB IMMOBILIER in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze hyperlinks: enkel de uitgevers van de sites waarnaar op de site van AGENCE ANB IMMOBILIER wordt verwezen, kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Toepasselijk recht

Op deze website en deze juridische kennisgevingen is het Franse recht van toepassing.

 

Bemiddeling in consumentengeschillen

In overeenstemming met de artikelen L611-1 en volgende en R612-1 en volgende van de Franse consumentenwet, is bepaald dat voor elk contractueel geschil met betrekking tot de uitvoering van het verkoopcontract en/of de levering van diensten dat niet kan worden opgelost door middel van een klacht die eerder is ingediend bij onze klantenservice, de consument gratis een beroep kan doen op bemiddeling. Zij kunnen contact opnemen met de Association Nationale des Médiateurs (ANM) per post op 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS of per e-mail door het online formulier in te vullen op www.anm-conso.com.

.

 

  • Recherche

    0 € à 2 000 000 €

Comparer les annonces